Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze

 

 

Podstawowe dane

Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze ukazuje się od 1995 roku.

 

 

NR ISSN 2449-7371

Kontakt z Redakcją: „Rocznik Przemyski. Historia”, Towarzystwo Przyjaciół  Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 56 01; e-mail: tpn-tpn@wp.pl biblioteka-tpn@wp.pl wydawnictwotpnprzemysl@wp.pl

 

 

 

 

Komitet Redakcyjny "Rocznika Przemyskiego": dr Ewa Grin-Piszczek, dr Jolanta Czartoryska, mgr Lucjan Fac, dr Grzegorz Klebowicz, dr Tomasz Pudłocki (redaktor naczelny "Rocznika Przemyskiego"), mgr inż. Grzegorz Poznański, dr Maciej Waltoś 

 

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Nauki Przyrodnicze:  dr Teresa Noga (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów), dr inż. Anna Maria Wajda (Uniwersytet Papieski Jan Pawła II, Kraków), dr inż. Jadwiga Środulska-Wielgus (Politechnika Krakowska, Kraków)