Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze

 

Dotychczasowi recenzenci

 

Rocznik Przemyski”, t. XLV: 2009,  Zeszyt 5 Nauki Przyrodnicze – prof. dr hab. Antoni Filipowicz, UP Lublin

„Rocznik Przemyski”, t. XLVII: 2011 Zeszyt 3 Nauki Przyrodnicze – prof. dr hab. Antoni Filipowicz, UP Lublin

Rocznik Przemyski”, t. XLVIII: 2012, Zeszyt 3 Nauki Przyrodnicze – prof. dr hab. Antoni Filipowicz, UP Lublin

Rocznik Przemyski”, t. L: 2014, Zeszyt 4 Nauki Przyrodnicze - prof. dr hab. Antoni Filipowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Anna Maria Wagner (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

"Rocznik Przemyski. Nauki Przyrodnicze", t. 52, z. 3 (12): 2016

prof. dr hab. Maria Łanczont (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel (Uniwersytet Jagielloński - Kraków)