Rocznik Przemyski Literatura i Język

 

 

Podstawowe dane

 

Rocznik Przemyski Literatura i Język ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 7 punktów. Rocznik Przemyski Literatura i Język jest publikowany dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 

NR ISSN 2449-7363

Kontakt z Redakcją: „Rocznik Przemyski. Literatura i Język”, Towarzystwo Przyjaciół  Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 56 01; e-mail: tpn-tpn@wp.pl biblioteka-tpn@wp.pl wydawnictwotpnprzemysl@wp.pl

 

 

 

 

Komitet Redakcyjny "Rocznika Przemyskiego": dr Ewa Grin-Piszczek, dr Jolanta Czartoryska, mgr Lucjan Fac, dr Grzegorz Klebowicz, dr Tomasz Pudłocki (redaktor naczelny "Rocznika Przemyskiego"), mgr inż. Grzegorz Poznański, dr Maciej Waltoś 

Redakcja Rocznika Przemyskiego Literatura i Język:  prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Lublin, UMCS – redaktor językowy), prof. dr hab. Piotr Borek (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny – redaktor naczelny), mgr Jakub Knap (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny – sekretarz), dr Monika Kulesza-Gierat (Lublin, KUL), dr Marceli Olma (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), dr Tomasz Pudłocki (Kraków, UJ, Przemyśl, TPN), prof. dr hab. Maria Wichowa (UŁ, Łódź)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Literatura i Język:prof. dr hab. Piotr Borek (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), prof. UJ dr hab. Elwira Buszewicz (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Margreta Grigorova (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr Kinga Kosmala (University of Chicago, USA), dr hab. Aleksander Madyda (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), doc. Romuald Naruniec (Wilno, Litwa, Litewski Uniwersytet Edukologiczny), prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), dr Marceli Olma (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), doc. Jarosław Redkwa (Czerniowce, Ukraina, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy), prof. dr hab. Bogusław Skowronek (UP Kraków), prof. dr hab. Maria Wichowa (Łódź, Uniwersytet Łódzki)