Rocznik Przemyski Literatura i Język

Aktualności; bieżący numer

 

 

Najnowszy numer oraz pozostałe Rocznika Przemyskiego Literatura i Język  można zakupić, m.in. w Biurze Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz w sprzedaży wysyłkowej (zobacz Oferta wydawnicza).

 

ZAWARTOŚĆ „ROCZNIKA PRZEMYSKIEGO. LITERATURA I JĘZYK, T. 52, z. 2 (20): 2016

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

MAGDALENA BUREK

O. Ignacy od świętego Jana Ewangelisty OCD – przyczynek do dziejów Karmelu przemyskiego

JOANNA SOKOŁOWSKA-GWIZDKA

Teatr zamkowy księżnej marszałkowej Lubomirskiej w Łańcucie. „Parady” Jana Potockiego

ADAM NOWAKOWSKI

Образы Финляндии, Швеции и России в повести Нестора Кукольника Егор Иванович Сильвановский, или покорение Финляндии при Петре Великом

MARIUSZ CHROSTEK

Sądy filologów o Andrzeju Gawrońskim świadectwem geniuszu multilingwisty

MARIA STINIA

Środowisko naukowe orientalistów lwowskich w okresie studiów Andrzeja Gawrońskiego

TOMASZ PUDŁOCKI

Scripsi, et salvavi animam meam”. Władysław Tarnawski w świetle korespondencji do Andrzeja Gawrońskiego

BOGUSŁAW GRYSZKIEWICZ

Aleksander Wat i Dostojewski: etnografia literackiej fascynacji

DANIEL W. PRATT

An Anecdotal History: Hrabal and Central Europe

ALEKSANDRA PAWLIK-KOPEK

„…będąc w środku jestem obok”. Wstęp do problematyki starości w poezji Ludmiły Marjańskiej

BARTOSZ EJZAK

Wokół powrotów do korzeni. Podróż Ryszarda Kapuścińskiego do Pińska

ZUZANNA KRÓTKI

Czcza gadanina w historii języka polskiego

AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA

„Nie bojam sie ciebie” i „jak bede mioł jojka” czyli o tłumaczeniu dialektów

II. MISCELLANEA

MARTA WOJAS

Dwie pieśni o kozaczku duchownym z XVII wieku – edycja zachowanych wariantów

APOLINARY GARLICKI

Miłość i nienawiść jako czynniki historyczne. Wstęp i opracowanie Tomasz Pudłocki

III. RECENZJE

TADEUSZ BUDREWICZ

Przypomniani „poeci wielu odcieni”

KATARZYNA TRZECIAK

Kto się boi ideologii? Na marginesie lektury „Aksjologii literackiej” Jana Musiała

KLAUDIA SMAZA

Nad nowszymi badaniami romologicznymi w Polsce

 

ZAWARTOŚĆ „Rocznik Przemyskiego Literatura i Język”, t. 51: 2015, z. 2 (19)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Igor Smutok

У справі русько-польського походження Станіслава Оріховського Роксолана

Dorota Koczor

Poetyka kontrastu. Wokół „Historii maniaków” Romana Jaworskiego

Anna Hajduk

Piętno Shoah w poetyckich tekstach o Zagładzie,

Agnieszka Andrzejewska 

Po co nam jeszcze jedna Alicja, czyli o nowych przekładach znanych dzieł

Marceli Olma

Jan Gwalbert Pawlikowski w świetle korespondencji funeralnej z 1939 roku

Natalia Gorczowska

Wybrane funkcje nazw własnych w „Trylogii husyckiej” Andrzeja Sapkowskiego

Agnieszka Staniszewska

Sylaba jako przedmiot badań językoznawczych i jednostka „dydaktyczna”

MISCELLANEA

Roman Mazurkiewicz

Andrzeja Olszamowskiego Kolęda” na Rok Pański 1616

Tomasz Pudłocki

Trudna rzeczywistość. Listy Władysława Tarnawskiego z więzienia do rodziny (lata 1947-1948)

HISTORIA MÓWIONA

Jerzy Bartmiński, Zdzisław Budzyński, ks. Stanisław Bartmiński 

Spór o przemyski Karmel. Relacje świadków historii, Od redaktora (Jerzy Bartmiński) , Spór o Karmel. Komentarz faktograficzny (Zdzisław Budzyński) , Jedno wydarzenie, różne interpretacje. Spór o przemyski Karmel z perspektywy historii mówionej” (Jerzy Bartmiński) , Moja refleksja po latach na temat sporu wokół Karmelu (ks. Stanisław Bartmiński) , Sylwetki rozmówców i osób wzmiankowanych w wywiadach (oprac. ks. Stanisław Bartmiński) , Rozmowy z obserwatorami, uczestnikami i świadkami historii

RECENZJE

Maria Wichowa

Lata Święte w kulturze dawnej Polski

Monika Sulejewicz-Nowicka, „Przyszłym czasom swej sławy gotować poprawce”

Marcin Piątek

Życie moje będzie służbą nauce polskiej” (w hołdzie Profesorowi Jerzemu Starnawskiemu)