Rocznik Przemyski Historia Wojskowości

 

 

Podstawowe dane

Rocznik Przemyski Historia Wojskowości ukazuje się od 2004 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 4 punkty.

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 

NR ISSN 2449-7355

Kontakt z Redakcją: „Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości”, Towarzystwo Przyjaciół  Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 56 01; e-mail: tpn-tpn@wp.pl biblioteka-tpn@wp.pl wydawnictwotpnprzemysl@wp.pl

 

 

 

 

Komitet Redakcyjny "Rocznika Przemyskiego": dr Ewa Grin-Piszczek, dr Jolanta Czartoryska, mgr Lucjan Fac, dr Grzegorz Klebowicz, dr Tomasz Pudłocki (redaktor naczelny "Rocznika Przemyskiego"), mgr inż. Grzegorz Poznański, dr Maciej Waltoś 

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia Wojskowości: dr Lucjan Fac (Przemyśl, regionalista, historia wojskowości – redaktor naczelny), dr Andrzej Gliwa (Rzeszów- Warszawa, historia nowożytna, historia wojskowości), dr Paweł Korzeniowski (Rzeszów, historia wojskowości XX wieku – redaktor naczelny), dr Zygmunt Kozak (Warszawa, historia wojskowości XX wieku), mgr Marcin Marynowski (Rumunia, Bukareszt, historia nowożytna i najnowsza), dr Krzysztof Mroczkowski (Rzeszów, historia wojskowości XX wieku), płk dr Zbigniew Moszumański (Warszawa, historia wojskowości XX wiek), prof. dr hab. Andrzej Olejko (Rzeszów, historia wojskowości XX wieku– redaktor naczelny), mgr Oskar Ostafin (Kraków – redaktor językowy), dr Janusz Polaczek (Przemyśl – Rzeszów, historia sztuki, historia wojskowości XIX wieku), dr Andrzej Synowiec (Kraków – redaktor statystyczny)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia Wojskowości: dr Emanuel C. Antoché (Francja, Neuilly/Seine, Institut de stratégie et des conflits-Commission française d’histoire militaire), prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący), dr Jozef Bystrický (Słowacja, Bratysława, Wojskowy Instytut Historyczny), dr Andrij Haruk (Ukraina, Lwów, Akademia Wojsk Lądowych im. hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie), dr József Kelenik (Węgry, Budapeszt, Hadtörténeti Intézet és Múzeum), doc. Andrij Kozickyj (Ukraina, Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. I. Franki), prof. dr hab. Wiesław Majewski (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), płk prof. dr hab. Tadeusz Rawski (Warszawa – Łowicz, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna), dr hab. prof. UMK Aleksander Smoliński (Toruń, Uniwersytet m. M. Kopernika), prof. dr hab. Janusz Wojtasik (Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania)