TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK w PRZEMYŚLU

SOCIETAS SCIENTIARUM AC LITTERARUM PREMISLIENSIS

 

BIULETYN INFORMACYJNY

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK  w  PRZEMYŚLU

 

 

Informacje na temat pisma: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu mające status społecznych instytucji naukowych, okresowo informuje zainteresowane środowiska i opinię publiczną o prowadzonej działalności. Informacja ta daje wgląd w stan prac i kondycję Towarzystwa, którego budżet określa weryfikowana corocznie ocena potencjału intelektualnego, skuteczności zarządzania, jakości przedsięwzięć badawczych i edytorskich, zdolności popularyzacji wiedzy i spełnienia szeregu powinności statutowych. Wydawana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, ISSN 1732-9477

Skład redakcji i moderatorów: Jacek Drozd, Jarosław Dyrda, Agnieszka Łach, Grzegorz Poznański, Tomasz Pudłocki (redaktor naczelny), Ewa Świtek, Maciej Waltoś, Izabela Wodzińska

Informacje kontaktowe: Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl, ul. Kościuszki 7, tel 16-678-56-01

 

Numery archiwalne Biuletynu Informacyjnego TPN

01 i 02 (1996/7)

03 (1998)

04 (1999)

05 (2000)

06 (2001)

07 (2002)

08 (2003)

09 (2004)

10 (2005)

11 (2006)

12 (2007)

13 (2008)

14 (2009)

15 (2010)

16 (2011)

 

 

 Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu -  2010-2012 - Henryk Lasko