panorama Przemyśla

Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 7 tel.016-678-56-01
   NIP 795-10-56-512  KRS 0000127870  konto  46 2030 0045 1110 0000 0090 6130     www.tpn.pbp.webd.pl  tpntpn@wp.pl biblioteka-tpn@wp.pl
.

Oferta wydawnicza

Biblioteka Naukowa

Rocznik Przemyski
Podstawowe dane
Zasady publikacji
Zasady recenzowania tekstów
Dotychczasowi recenzenci
Deklaracja o wersji pierwotnej

Dla autorów

zeszyt Historia Wojskowości
zeszyt Literatura i Język
zeszyt Nauki Przyrodnicze
zeszyt Historia
___________________
Rocznik Przemyski t.45: 2009
Rocznik Przemyski t:48: 2012
Numery archiwalne


Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Dokumenty i linki_____________________________________________________________________________________________________


Plakat na II Ogólnopolską

Konferencję Historyczną

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zarząd TPN informuje, że w sierpniu 2014 roku

biuro i biblioteka

będą nieczynne z powodu urlopu pracownika


__________________________________________________________________________________________________


Zaprzyjaźnione z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu Towarzystwo Karpackie

zaprasza na obchody Jubileuszu 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich

w dniach 30 IX-4 X 2014 roku. W programie m.in. odwiedzenie cmentarzy i pomników

legionowych w Bohorodczanach, Sołotwinie, Mołotkowie, Pasiecznej i Zielone, wizyta w

Rafajłowej i Nadwórnej. Zapraszamy serdecznie do udziału w uroczystościach. Szczegóły na

stronie internetowej Towarzystwa Karpackiego http://karpaccy.pl (Towarzystwo Karpackie

organizuje wyjazd autokarem do Rafajłowej i Nadwórnej).

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 Szanowni Państwo

informujemy, że 28 czerwca 2014 roku podczas Walnego Zgromadzenia 

członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu odbyły się wybory nowego Zarządu TPN. 

Podajemy aktualny skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd w kadencji 2014-2017

prezes – dr Grzegorz Klebowicz

wiceprezes – dr Ewa Grin-Piszczek

wiceprezes – dr Maciej Waltoś

wiceprezes – dr Grzegorz Zając

sekretarz – mgr Jacek Drozd

skarbnik – dr Piotr Kozłowski

członek zarządu – mgr inż. Waldemar Wiglusz


Komisja Rewizyjna


przewodniczący – mgr Grzegorz Potoczny

członek KR – mgr Jan Śledziona

członek KR – mgr inż. Aleksander Kędzior


Sąd Koleżeński


mgr Ewa Świtek

dr Marta Trojanowska

mgr Janusz Motyka

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Porządek Walnego Zgromadzenia_____________________________________________________________________________________________

Projekty przygotowane przez Sekcję Prawa, Administracji, Organizacji i Zarządzania
- zatwierdzone przez Zarząd TPN.
statut
ordynacja wyborcza
 Wszelkie uwagi i propozycje przyjmujemy do dnia 17 czerwca 2014 r.

_______________________________________________________________________________________________

MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU
 W BIURZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU.

Materiały na Walne Zgromadzenie  Członków w dn. 28 czerwca 2014 r.

__________________________________________________Z wizytą w parku Pawlikowskich
zdjęcia
________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________


ROCZNIK PRZEMYSKI
w bazie CEJSH
_____________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________
   Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu -  2010-2014 - Henryk Lasko