panorama Przemyśla

Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 7 tel.016-678-56-01
   NIP 795-10-56-512  KRS 0000127870  konto  46 2030 0045 1110 0000 0090 6130     www.tpn.pbp.webd.pl  tpntpn@wp.pl biblioteka-tpn@wp.pl wydawnictwotpnprzemysl@wp.pl
.

Oferta wydawnicza

Biblioteka Naukowa

_______________
Rocznik Przemyski

Podstawowe dane
Zasady publikacji
Zasady recenzowania tekstów
Dotychczasowi recenzenci
Deklaracja o wersji pierwotnej

Dla autorów

zeszyt Historia Wojskowości
zeszyt Literatura i Język
zeszyt Nauki Przyrodnicze
zeszyt Historia
___________________
Rocznik Przemyski t.49: 2013
Rocznik Przemyski t:48: 2012
Rocznik Przemyski t.45: 2009

Numery archiwalne


Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Dokumenty i linki
__________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu prezentuje nową publikację Pana dra Piotra Kozłowskiego
pod tytułem: 
Zapomniani obrońcy granic południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej 1922-1939.
Słownik biograficzny oficerów, strażników oraz pracowników kontraktowych Straży Celnej i Straży Granicznej

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Materiały na Walne Zebranie Członków TPN
20 czerwca 2015 r.


_________________________________________________________________________________________________


Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu,

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

oraz

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

zapraszają na spotkanie autorskie oraz prezentację książki

dr. Tomasza Pudłockiego

Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii 

w latach 1918-1939”, Kraków 2015.

Spotkanie odbędzie się w Auli I LO im. J. Słowackiego w

Przemyślu w dn. 19 czerwca 2015 r. o godz. 1700.

Serdecznie zapraszamy


__________________________________________________________________________________________


zobacz program Kongresu
__________________________________________________________________________________________

====================================================================+=====


Spotkanie organizacyjno-informacyjne związane

z wyjazdem na Białoruś w terminie: 18-24.07.2015.

odbędzie się w siedzibie TPN w dniu 01.06.2015.

(poniedziałek) o godz. 17:00
formularz zgłoszeniowy

=======================================================

______________________________________________________________________________________________szczegółowy program wycieczki

formularz zgłoszeniowy


__________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________

===========================================================================================

Komitet Redakcyjny „Rocznika Przemyskiego” 

zaprasza do składania artykułów do zeszytów

  „Rocznika Przemyskiego”: Historia Wojskowości, Literatura i Język, Historia, Nauki Przyrodnicze, t. 52: 2016  do 1 września 2015.

Informacje dotyczące wypełniania oświadczeń, zasad publikacji w zeszytach „Rocznika Przemyskiego” znajdują się na stronie internetowej. Artykuły prosimy przesyłać na adres TPN (mailem oraz pocztą tradycyjną) bądź do redaktorów naczelnych zeszytów.

_______________________________________________________________________________________

______________________________________

FINAŁ KONKURSU:

http://przemysl.pl/40261/final-konkursu-historycznego-twierdza-przemysl.html

=================================================================

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

========================================================

=

===
=======

================
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku

życzy Prezes, Zarząd i Pracownicy

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

===============================================================

===============================================================

===============================================================__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________W związku z urlopem pracownika w okresie od 5 do 12 grudnia 2014 r.
Biuro i Biblioteka TPN będą nieczynne

_________________________________________________________________

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się 50. jubileuszowy tom „Rocznika Przemyskiego” - czasopisma wydawanego przez Towarzystwo od ponad 100 lat. W tym roku wydano 4 zeszyty: z. 1 Historia Wojskowości,   z. 2 Literatura i Język, z. 3 Historia, z. 4 Nauki Przyrodnicze, dzięki środkom otrzymanym od Gminy Miejskiej Przemyśl i Województwa Podkarpackiego. Prezentacja jubileuszowego tomu miała miejsce 29 XI 2014 r. podczas spotkania Towarzystwo Przyjaciół Nauk na mapie intelektualnej Przemyśla. Potrzeby i kierunki rozwoju. Z bieżącą  ofertą wydawniczą TPN można zapoznać się w Biurze, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16-678-56-01 lub za pośrednictwem strony internetowej. Spisy treści poszczególnych zeszytów „Rocznika Przemyskiego”, t. 50 znajdują się tutaj.


____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

opis w PDF


_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________


I.              dr Michał Wojnowski (ur. 1982) – historyk-bizantynista, geopolityk. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie bizantynistyki, współczesnej rosyjskiej myśli geopolitycznej i teorii wojen informacyjnych. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich przy PAU w Krakowie w 2010 r. (pobyt w Institut für Byzantinistik und Neogräzistik – Universität Wien oraz w Institut für Byzanzforschung – Österreichische Akademie der Wissenschaften), redaktor tematyczny czasopism "European Journal of Geopolitics" (Byzantine & Eurasian Studies) oraz "Ante Portas. Studia nad bezpieczeństwem". Stały recenzent kwartalnika „Przegląd Geopolityczny”. Zatrudniony w IPN Oddział w Rzeszowie.

 

II.                 Książka dotyczy organizacji konnicy bizantyńskiej i jej doborowych formacji. Porusza także problematykę broni, uzbrojenia i ekwipunku jeździeckiego oraz taktyki inspirowanej wpływami ludów koczowniczych i antycznej tradycji, co przejawiało się w praktycznym wykorzystaniu rozwiązań taktycznych przedstawionych na kartach traktatów wojskowych, powstałych w okresie tzw. "renesansu macedońskiego". Wzrost znaczenia militarnego konnicy wpływał także na zmiany społeczne i etniczne zachodzące w społeczeństwie bizantyńskim. Miało to związek ze wzrostem wydatków na armię i częstym osiedlaniem na terytorium bizantyńskim przedstawicieli ludów charakteryzujących się bogatymi tradycjami jeździeckimi, co nie pozostało bez wpływu na skład etniczny społeczeństwa bizantyńskiego. Wzrost znaczenia militarnego konnicy spowodował także powstanie grupy profesjonalnych wojowników, co było jednym z czynników wywierających wpływ na kształtowanie się grupy społecznej, którą była arystokracja wojskowa.
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________


Plakat na II Ogólnopolską

Konferencję Historyczną

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zarząd TPN informuje, że w sierpniu 2014 roku

biuro i biblioteka

będą nieczynne z powodu urlopu pracownika


__________________________________________________________________________________________________


Zaprzyjaźnione z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu Towarzystwo Karpackie

zaprasza na obchody Jubileuszu 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich

w dniach 30 IX-4 X 2014 roku. W programie m.in. odwiedzenie cmentarzy i pomników

legionowych w Bohorodczanach, Sołotwinie, Mołotkowie, Pasiecznej i Zielone, wizyta w

Rafajłowej i Nadwórnej. Zapraszamy serdecznie do udziału w uroczystościach. Szczegóły na

stronie internetowej Towarzystwa Karpackiego http://karpaccy.pl (Towarzystwo Karpackie

organizuje wyjazd autokarem do Rafajłowej i Nadwórnej).

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 Szanowni Państwo

informujemy, że 28 czerwca 2014 roku podczas Walnego Zgromadzenia 

członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu odbyły się wybory nowego Zarządu TPN. 

Podajemy aktualny skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd w kadencji 2014-2017

prezes – dr Grzegorz Klebowicz

wiceprezes – dr Ewa Grin-Piszczek

wiceprezes – dr Maciej Waltoś

wiceprezes – dr Grzegorz Zając

sekretarz – mgr Jacek Drozd

skarbnik – dr Piotr Kozłowski

członek zarządu – mgr inż. Waldemar Wiglusz


Komisja Rewizyjna


przewodniczący – mgr Grzegorz Potoczny

członek KR – mgr Jan Śledziona

członek KR – mgr inż. Aleksander Kędzior


Sąd Koleżeński


mgr Ewa Świtek

dr Marta Trojanowska

mgr Janusz Motyka

_____________________________________________________________________________________________________________

Bank Zachodni WBK wspiera Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w zakresie działalności popularyzatorskiej oraz organizacji prelekcji
Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych     

Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu -  2009-2015 - Henryk Lasko