panorama Przemyśla

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

 

37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 7 tel.016-678-56-01
 NIP 795-10-56-512  KRS 0000127870  konto  46 2030 0045 1110 0000 0090 6130     www.tpn.pbp.webd.pl  tpntpn@wp.pl biblioteka-tpn@wp.pl wydawnictwotpnprzemysl@wp.pl

 

 

  

Biblioteka Cyfrowa

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2015-12-14 172322.jpg

 

  Archiwum 2015

   Archiwum 2014

   Archiwum 2013

   Archiwum 2012

   Archiwum 2011

 Cele, władze
 Historia
 Działalność
 Projekty

 

Oferta wydawnicza

Biblioteka Naukowa

Biuletyn Informacyjny
Przemyski Słownik Biograficzny

 

_________________________
ROCZNIK PRZEMYSKI

Rocznik Przemyski Historia Wojskowości

Rocznik Przemyski Literatura i Język

Rocznik Przemyski Historia

Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 Materiały Sprawozdawcze na Walne Zgromadzenie Członków TPN w Przemyślu (2012 r.)
Materiały na Walne Zgromadzenie Członków w dn. 22 VI 2013 r.
Materiały na Walne Zgromadzenie  Członków w dn. 28 czerwca 2014 r.
Materiały na Walne Zebranie Członków TPN  20 czerwca 2015 r. 
Honorowy Patronat

Decyduj na co idą Twoje podatki

1% na rzecz TPN
Statut TPN
Deklaracja członk.
Biogramy

Linki, fotokronika


Podkarpackie. przestzeń otwarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu ukazała się książka Agnieszki Gocal pt. Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego (1758-1832). Publikację można nabyć w Biurze TPN bądź w sprzedaży wysyłkowej. Więcej informacji o wydawnictwie w zakładce: Oferta wydawnicza.

A. Gocalaaaaaaaaaaa.JPG

=======================================================================

 

UKRAINA. POLESIE WOŁYŃSKIE

Program czterodniowego wyjazdu

od 1 do  4 lipca 2016 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk

zaprasza na  historyczne seminarium otwarte

podczas którego John Edward Fahey, M.A. (Purdue University, USA)

przedstawi swój projekt badawczy pt. Bulwark of Empire: Imperial and Local

Government in Przemyśl, Galicia (1867-1939). 

Moderator spotkania: dr hab. Tomasz Pudłocki

 

Seminarium odbędzie się 13 maja 2016 r. (w piątek) o godz. 16:00  w

czytelni Biblioteki Naukowej TPN przy ul. Kościuszki

Prezentacja odbędzie się w języku angielskim. Dyskusja prowadzona

będzie w językach angielskim i polskim

 

13101356_981647138616354_467227308_n.jpg

 

002.jpg

Ukazał się trzeci tom Przemyskiego Słownika Biograficznego,

zawierający 38 biogramów osób związanych z Przemyślem.

Więcej informacji w zakładce Oferta wydawnicza.

=======================================================

indeks.jpg

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu

zapraszają na uroczystości poświęcone pamięci profesora Andrzeja Gawrońskiego, wybitnego językoznawcy, poligloty, pracownika Uniwersytetów Lwowskiego i Jagiellońskiego, związanego z Przemyślem

1 kwietnia 2016 r. (piątek), o godz. 9:00
I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21, sala nr 35, I piętro

Honorowy Patronat Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma

Program uroczystości:
I.      Konferencja naukowa "Andrzej Gawroński (1885-1927) - poliglota i uczony"
mgr Tomasz Dziumak (dyrektor I LO w Przemyślu), Powitanie gości i otwarcie konferencji
Część 1 (9:15-10:30):
mgr Arkadiusz S. Więch (Uniwersytet Rzeszowski, TPN), Środowisko rodzinne Andrzeja Gawrońskiego
dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński, TPN), Środowisko naukowe Uniwersytetu Lwowskiego na początku XX w.
dr Mariusz Chrostek (Uniwersytet Rzeszowski, TPN), Sądy językoznawców o Andrzeju Gawrońskim świadectwem geniuszu multilingwisty
Przerwa: godz. 10:30-10:50
Część 2 (10:50-11:40):
mgr Antoni Sarkady (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), Przekład Rubaiyatow Omara Chajjama. Opus vitae Andrzeja Gawrońskiego
dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński, TPN), "Scripsi, et salvavi animam meam". Władysław Tarnawski w świetle korespondencji do Andrzeja Gawrońskiego
Prowadzenie i podsumowanie sesji dr hab. Tomasz Pudłocki
II.     Nadanie imienia Andrzeja Gawrońskiego sali nr 37

========================================================

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-03-02 164330.jpg

=========================================================

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-02-16 133441.jpg

======================================================

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-02-05 080330.jpg

 

=========================================================================

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu ukazała się książka Haliny Wiśniewskiej pt. Rzemieślnicy i rzemiosła w królewskim Przemyślu (zawodowe słownictwo i frazeologia) XVI-XVIII wiek, opracowanie Romana Wiesława Króla pt. Model nauczyciela szkoły wyższej i jego przygotowania zawodowego oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i współczesność. Publikacje można nabyć w Biurze TPN bądź w sprzedaży wysyłkowej.

Więcej informacji o wydawnictwach w zakładce: Oferta wydawnicza.

========================================================================

Decyduj na co idą Twoje podatkiJak przekazać 1% na rzecz TPN?

========================================================================
Informujemy o ukazaniu się najnowszego tomu "Rocznika Przemyskiego". W 2015 roku wydano: "Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości" t. 51, z. 1 (13): 2015, "Rocznik Przemyski. Literatura i Język", t. 51, z. 2 (19), "Rocznik Przemyski. Historia", t. 51, z. 3 (18). Spisy zawartości poszczególnych czasopism dostępne są w odpowiednich zakładkach.

_______________________________________________________________________

 

Z przyjemnością informujemy, że „Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości”, „Rocznik

 

Przemyski. Literatura i Język”, „Rocznik Przemyski. Historia” znajdują się na liście czasopism

 

punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B), opublikowanej w grudniu

 

2015 roku. „Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości” otrzymał 4 punkty, „Rocznik Przemyski.

 

Literatura i Język” ­ 7 punktów, „Rocznik Przemyski. Historia” ­ 5 punktów.

 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/6a011a7e5df2bc88abdea880d7f3a863.pdf

 

 

======================================================================

 

                                     

 

Archiwum 2015

 

 

bzwbk


Bank Zachodni WBK wspiera Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 

w zakresie działalności popularyzatorskiej oraz organizacji prelekcji

 

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych     
Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu -  2009-2016 - Henryk Lasko